certyfikowany interwent kryzysowy CISM, terapeuta, pedagog, trener umiejętności społecznych

Od 20 lat pracuję w sferze pomagania ludziom. Od 2014 roku specjalizuję się wyłącznie we wsparciu nastolatków – swoje pierwsze poważne szkolenie w tym zakresie ukończyłem w 2008 roku na Uniwersytecie w Nowym Jorku. Szkoliłem się także na Uniwersytecie w Utrechcie i Uniwersytecie Harvarda. 

Zajmuję się interwencją kryzysową z krótkoterminową terapią oraz rozwojem umiejętności społecznych. Ukończyłem 800 godzin szkoleń podyplomowych w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, spełniając kryteria NFZ dla osób będących psychoterapeutami w placówkach ochrony zdrowia dzieci i młodzieży 1. stopnia referencyjności.