Sprawozdanie 

  • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  • Sprawozdanie merytoryczne
  • Rachunek zysków i strat
  • Bilans
  • Informacja dodatkowa